Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ giải thích làm thế nào để thực hiện nạp tiền bằng cách sử dụng LiteCoin.

Sau khi đăng nhập thành công vào tài khoản 
NetLeaders của bạn, vui lòng kiểm tra bên trái màn hình để chọn tùy chọn Số dư của tôi (My Balance).Trên trang này, bạn sẽ thấy được số dư tiền mặt có sẵn trên tài khoản của bạn. Để truy cập tùy chọn Pay In, bạn bấm vào nút CASH OPTIONS.


Như được hiển thị trên trang trình bày, có ba cách để đặt yêu cầu Pay In:
1. Ví điện tử. Bạn có thể tìm thấy thông tin chi tiết về điều này trong bài viết sau '
How to make a Pay In request - Berkeley'.
2. Pay In bằng Bitcoin. Bạn có thể tìm thấy thông tin chi tiết về điều này trong bài viết sau '
How to make a Pay In request -  BTC'
3.  Pay In bằng LiteCoin, được giải thích thêm trong hướng dẫn này.

Sau khi nhấp vào nút CASH OPTION, bạn chọn Pay In bằng Litecoin.Trong lĩnh vực này với các con số, bạn nhập số tiền bằng số lượng euro mà bạn muốn được thêm vào số dư tài khoản. Để hoàn thành yêu cầu Pay In, bạn nhấp vào nút SUBMIT REQUEST.Sau đó, bạn sẽ nhận được email về địa chỉ được liên kết với tài khoản. Trong email đó, bạn sẽ nhận được địa chỉ litecoin mà bạn cần gửi tiền cũng như số tiền bằng litecoin.Xin lưu ý: Hóa đơn có giá trị trong 3 giờ, nếu bạn chưa gửi bitcoin để thanh toán trong ba giờ đó, số tiền yêu cầu thanh toán của bạn sẽ được đánh giá lại so với tỷ giá litecoin / euro tại thời điểm nhận được tiền từ mạng.

Liên Hệ với Chúng Tôi


Nếu bạn cần trợ giúp thêm, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại support@netleaders.com