Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ giải thích cách thực hiện nạp tiền bằng tài khoản ví điện tử Berkeley của bạn.

Để bắt đầu quá trình thanh toán, bạn đăng nhập vào trang tổng quan 
NetLeaders của bạn. Từ đây, bạn nhấp vào nút Số dư của tôi (My Balance).Bạn có thể kiểm tra bạn đã kết nối tài khoản ví điện tử với tài khoản NetLeaders của bạn hay chưa. Bạn có thể tìm thấy thông tin chi tiết về điều này trong bài viết sau đây 'Berkeley digital wallet creation tutorial'.
Xin lưu ý: Để hoàn thành Berkeley Pay In, bạn cần phải có sẵn tiền trong tài khoản Berkeley của bạn trước khi bạn bắt đầu quá trình. Nếu bạn có đủ tiền mà bạn muốn thêm vào tài khoản NetLeaders của mình, vui lòng thực hiện các bước sau để hoàn tất quá trình chuyển.
Khi tài khoản ví điện tử được kết nối với giấy phép NetLeaders của bạn, bạn có thể quay lại trang Số dư của tôi (My Balance) và nhấp vào nút Tùy chọn tiền mặt (Cash Options).Như được hiển thị trên trang trình bày, có ba cách để đặt yêu cầu Pay In:
1. Pay In bằng Bitcoin. Bạn có thể tìm thấy thông tin chi tiết về điều này trong bài viết sau '
How to make a Pay In request - BTC'.
2. Pay In bằng LiteCoin. Bạn có thể tìm thấy thông tin chi tiết về điều này trong bài viết sau '
How to make a Pay In request - LiteCoin'
3. Ví điện tử, được giải thích thêm trong hướng dẫn nàyTừ đây, bạn nhấp vào nút Digital Wallet và chọn tùy chọn Pay In.Ở đây bạn nhập số tiền mà bạn muốn nạp vào số dư NetLeaders của bạn và nhấp vào nút Gửi Yêu cầu.Bạn sẽ nhận được thông báo rằng yêu cầu Pay In đã được tạo thành công và bây giờ bạn cần gửi tiền. Bạn nhấp vào nút Tiếp tục đến Berkeley (Continue to Berkeley).Điều này sẽ đưa bạn đến trang đăng nhập của trang web Berkeley. Bạn đăng nhập vào tài khoản Berkeley hiện có của bạn. Khi bạn đã đăng nhập, bạn sẽ thấy chi tiết Pay In.Khi bạn đã  gửi tiền, họ sẽ phản ánh số dư tài khoản NetLeaders của bạn.Liên Hệ với Chúng Tôi


Nếu bạn cần trợ giúp thêm, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại support@netleaders.com