Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ giới thiệu cách sử dụng Mã quà tặng để kích hoạt giấy phép trên nền tảng NetLeaders .

Để bắt đầu, bạn đăng nhập vào trang tổng quan của mình. Từ trang tổng quan, bạn có thể sử dụng Mã quà tặng để kích hoạt giấy phép mới, kích hoạt trạng thái ủng hộ hoặc tăng giấy phép đã có. Trong ví dụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ kích hoạt giấy phép mới cho tài khoản của chúng tôi.

Để bắt đầu, bạn nhấn nút Connect to DasEcosystem.Trên trang mua giấy phép, bạn chọn giấy phép tương ứng với Mã quà tặng được đề cập. Trong trường hợp của chúng tôi, chúng tôi sẽ kích hoạt giấy phép Chuẩn (Standard). Xin lưu ý rằng giấy phép chỉ có thể được kích hoạt bằng Mã quà tặng tương ứng của chúng. Điều này có nghĩa là Mã quà tặng chuẩn (Standard Gift Code) chỉ có thể kích hoạt giấy phép Chuẩn (Standard).
Chúng tôi nhấp vào nút chọn để tiếp tục.Ở cuối trang thỏa thuận cấp phép, chúng tôi đánh dấu vào hộp kiểm và nhấp vào nút Tiếp tục.Chúng tôi sẽ được yêu cầu trở thành người bênh vực (an Advocate). Việc kích hoạt trạng thái Advocate bằng Mã quà tặng chỉ có thể thực hiện riêng với kích hoạt Giấy phép, vì vậy chúng tôi bỏ chọn hộp này và nhấp vào nút Tiếp tục thanh toán (Continue to Checkout).Trên màn hình này, chúng tôi sẽ được yêu cầu chọn phương thức mà chúng tôi muốn kích hoạt Giấy phép của chúng tôi. Chúng tôi chọn Mã quà tặng làm phương thức thanh toán.Tiếp theo, chúng tôi nhập Mã quà tặng mà chúng tôi đã cung cấp hoặc chúng tôi tự tạo ra trong phần đầu tiên. Chúng tôi cũng sẽ được hỏi một vài câu hỏi về AML. Vì vậy, vui lòng chọn tùy chọn áp dụng cho bạn.Chúng tôi nhấp vào nút Tiếp tục để tiếp tục.Trên trang tóm tắt đơn đặt hàng, chúng tôi có thể xem chi tiết về thứ tự Giấy phép của chúng tôi. Nếu mọi thứ đều theo thứ tự, chúng tôi nhấp vào nút Xác nhận và kết thúc.Chúng tôi sẽ trở lại Bảng điều khiển và bây giờ Giấy phép sẽ được kích hoạt.Liên Hệ với Chúng Tôi


Nếu bạn cần trợ giúp thêm, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại support@netleaders.com