Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ đề cập đến việc tạo mã quà tặng NetLeaders . Mã quà tặng có thể được sử dụng để kích hoạt giấy phép trên nền tảng NetLeaders. Hiện tại, mã quà tặng cho tình trạng ủng hộ và Mã quà tặng cho giấy phép phải được kích hoạt riêng.

Để bắt đầu, bạn đăng nhập vào Bảng điều khiển người dùng của bạn và nhấp vào liên kết Mã quà tặng từ menu bên trái menu link ở menu bên trái.


Trên trang Mã quà tặng, bạn sẽ thấy tất cả mã quà tặng mà bạn đã tạo trước đây (nếu có), cũng như nút “Tạo mã quà tặng”. Bạn cũng nên kiểm tra xem bạn có đủ tiền cho mã quà tặng mong muốn hay không. Nếu không, bạn luôn có thể thực hiện thanh toán để nạp tiền cho tài khoản của mình. Bạn có thể tìm thấy thông tin chi tiết về điều này trong bài viết sau 'How to make a Pay In request'

Khi bạn sẵn sàng tạo Mã quà tặng, bạn nhấp vào nút Tạo mã quà tặng (Generate Gift Code).



Bây giờ bạn sẽ được yêu cầu chọn Mã quà tặng mà bạn muốn tạo.



Nhấp vào menu thả xuống Chọn mã quà tặng (Choose A Gift Code Type) sẽ cung cấp cho bạn danh sách mã quà tặng có thể được tạo.



Bạn nhấp vào Mã quà tặng mà bạn muốn tạo và nhấp vào nút Tạo.



Nhấp vào nút Tạo sẽ tạo Mã quà tặng chưa sử dụng, mới thuộc loại được chọn.



Mã quà tặng của bạn hiện đã sẵn sàng để sử dụng trên tài khoản của bạn hoặc được gửi cho người khác. Mã quà tặng chỉ có thể được sử dụng một lần, vì vậy hãy đảm bảo bạn gửi mã quà tặng cho đúng người.


Liên Hệ với Chúng Tôi


Nếu bạn cần trợ giúp thêm, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại support@netleaders.com