Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ đi qua quá trình xác minh số điện thoại di động của mình. Bước này rất quan trọng vì đây là điều kiện tiên quyết để nhận email mời DasWallet.

Từ bảng điều khiển NetLeaders của bạn, bạn có thể nhấp vào thông báo xác minh số điện thoại hoặc nhấp vào nút Cài đặt ở góc dưới bên trái của màn hình.Từ đây, trong phần Số điện thoại di động được đặt trong phần phụ Tài khoản chung và Thông tin cá nhân (General Account and Personal Information), bạn có thể thay đổi số điện thoại được liên kết với tài khoản của mình nếu số đó không phải là số hiện tại của bạn. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng sau khi số điện thoại đã được sửa đổi, sẽ mất 24 giờ trước khi có thể xác minh số điện thoại do lý do bảo mật. Để lưu bất kỳ thay đổi nào bạn đã thực hiện trong phần phụ Tài khoản chung và Thông tin cá nhân (General Account and Personal Information) của cài đặt tài khoản, bạn nhập mật khẩu hiện tại của mình vào phần yêu cầu và nhấp vào nút Lưu.

Để tiếp tục xác minh số điện thoại của bạn, bạn nhấp vào nút Bảo mật và Đăng nhập, sau đó nhấp vào nút Chỉnh sửa bên cạnh Xác minh số điện thoại.Để nhận SMS với mã của bạn, bạn nhấp vào nút Xác minh điện thoại di động. Mã sẽ đến với điện thoại của bạn ngay bây giờ. Nếu không, bạn có thể gửi lại mã bằng cách nhấp vào nút Thử lại. Điều này sẽ sử dụng một nhà cung cấp dịch vụ điện thoại khác để gửi SMS với mã.Khi SMS với mã đến, tất cả những gì bạn cần làm là nhập mã SMS vào phần Mã SMS trên trang Xác minh số điện thoại. Nhấp vào nút Xác minh điện thoại di động sẽ được xác minh số điện thoại của bạn.Trong trường hợp bạn yêu cầu mã được gửi nhiều lần, bạn cần đảm bảo rằng bạn đang nhập mã từ SMS mới nhất mà bạn nhận được, vì chỉ tin nhắn SMS mới nhận được sẽ chứa mã hợp lệ. Số điện thoại của bạn đã được xác minh ngay bây giờ.Bạn luôn có thể thay đổi số điện thoại được liên kết với tài khoản của mình sau khi số điện thoại đã được xác minh bằng cách chỉnh sửa số đó trong phần phụ Tài khoản chung và Thông tin cá nhân (General Account and Personal Information) trong cài đặt tài khoản của bạn. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng số điện thoại sẽ không thể xác minh được trong 24 giờ sau khi thay đổi do lý do bảo mật.


Liên Hệ với Chúng Tôi


Nếu bạn cần trợ giúp thêm, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại support@netleaders.com