Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ giới thiệu cách tải xuống biên lai cho giao dịch mua được thực hiện trên trang web NetLeaders.

Từ trang tổng quan của bạn, bạn nhấp vào nút Số dư của tôi (My Balances).Trên trang Số dư của tôi, để truy cập trang tải xuống biên lai, bạn nhấp vào nút Lịch sử giao dịch (Transactions History).Tại đây, tất cả các giao dịch xảy ra trên tài khoản của bạn sẽ được liệt kê. Các khoản thanh toán có trạng thái "đã hoàn tất" sẽ được đánh dấu bằng chấm màu xanh lục.Nếu bạn di chuột qua giao dịch đã được hoàn tất, nếu giao dịch đó đủ điều kiện nhận biên lai, nút tải xuống có văn bản “Biên nhận” sẽ xuất hiện. Để có thể tải xuống các biên nhận này, tài khoản của bạn cần được xác minh KYC. Bạn có thể tìm thấy thông tin chi tiết về điều này trong bài viết sau 'NetLeaders KYC'Liên Hệ với Chúng Tôi


Nếu bạn cần trợ giúp thêm, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại support@netleaders.com