Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ đi qua phần Shop của bảng điều khiển NetLeaders .

Trong khi đăng nhập vào tài khoản NetLeaders của bạn, bạn vào bảng điều khiển và từ đó bạn bấm vào nút Shop.Trên trang cửa hàng, bạn có thể tìm thấy Validator, tạp chí MillionaireAsia hoặc vé sự kiện nếu có sự kiện diễn ra vào thời điểm đó.


Khi bạn đã chọn mặt hàng bạn muốn mua, bạn nhấp vào nút Mua ngay (Buy now) và bạn sẽ được đưa đến trang chi tiết lô hàng, nơi bạn cần điền vào biểu mẫu. Bạn có thể tìm thông tin chi tiết về đặt hàng Trình xác thực trong bài viết sau 'Ordering The Validator'.Nếu bạn đã xác minh KYC, thông tin trong biểu mẫu sẽ được điền trước. Nếu cần, bạn có thể chỉnh sửa địa chỉ giao hàng của mình.

Xin lưu ý: Mua hàng tại cửa hàng được thực hiện bằng số dư tài khoản của bạn. Nếu số dư tài khoản của bạn thấp, bạn luôn có thể thực hiện Pay In. Bạn có thể tìm thấy thông tin chi tiết về điều này trong bài viết sau '
How to make a Pay In request'. 


Liên Hệ với Chúng Tôi


Nếu bạn cần trợ giúp thêm, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại support@netleaders.com