Tạo tài khoản NetLeaders


Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ giới thiệu cách đăng ký tài khoản NetLeaders.

Để truy cập trang đăng ký, bạn có thể theo liên kết giới thiệu từ Advocate hoặc bạn có thể truy cập trực tiếp vào trang đích của 
NetLeaders và sau đó nhấp vào Đăng nhập ở góc trên cùng bên phải.

Ở đây bạn sẽ được yêu cầu nhập tên của nhà tài trợ của bạn. Nếu bạn theo một liên kết giới thiệu, tên nhà tài trợ sẽ được tự động nhập vào. Nếu không, bạn sẽ cần nhập tên người dùng tài trợ theo cách thủ công. Nếu bạn không có nhà tài trợ, bạn luôn có thể sử dụng mã khuyến mại CryptoLabs hoặc MillionaireAsia để nhận được một nhà tài trợ ngẫu nhiên từ một nhóm người dùng.

Lựa chọn giữa việc tạo tài khoản Cá nhân (Personal) hoặc Công ty (Company) cũng được thực hiện tại đây.
Với tên nhà tài trợ đã nhập, phần còn lại của các phần đăng ký sẽ mở ra. Ở đây bạn chọn tên người dùng và nhập thông tin cá nhân của bạn. Xin lưu ý rằng tên người dùng phải có ít nhất 3 ký tự và mật khẩu phải có ít nhất 8 ký tự và một số.


Trên trang tiếp theo, bạn xem lại chi tiết đăng ký và chấp nhận nhà tài trợ bạn đã chọn. Vui lòng đảm bảo bạn xem lại thông tin này nhiều lần vì một khi nhà tài trợ đã được chọn và đặt thì sẽ không thể thay đổi.Sau khi xác nhận tính hợp lệ của dữ liệu, một email xác nhận sẽ được gửi đến địa chỉ email của bạn.Email sẽ chứa liên kết để xác nhận tài khoản của bạn. Bây giờ bạn hãy nhấp vào nút Xác nhận tài khoản của bạn (Confirm Your Account) để xác minh tài khoản của bạn.Bây giờ bạn sẽ được đưa trở lại trang "Đăng nhập". Bạn sử dụng tên người dùng và mật khẩu mà bạn đã chọn trong quá trình đăng ký tài khoản để đăng nhập.Với điều này, bạn đã đăng nhập thành công vào tài khoản của mình và hoàn thành quá trình tạo tài khoản.


Liên Hệ với Chúng Tôi


Nếu bạn cần trợ giúp thêm, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại support@netleaders.com