KYC

NetLeaders KYC
KYC คืออะไรและเหตุใดฉันจึงต้องการ? KYC  หรือ Know Your Customer คือกระบวนการตรวจสอบข้อมูลประจำตัวของผู้ใช้ต่อแหล่งที่มาของบุคคลที่สามที่เชื่อถือได้ จุดปร...
วันศุกร์, 19 เดือนตุลาคม, 2018 at 8:49 AM
อธิบายกระบวนการ Berkeley KYC
ยินดีต้อนรับสู่บทแนะนำ KYC ของ Berkeley ในบทแนะนำนี้เราจะพูดถึงกระบวนการทำขั้นตอน KYC สำหรับแพลตฟอร์มการชำระเงินของ Berkeley เข้าสู่บัญชี Berkeley ของ...
วันศุกร์, 19 เดือนตุลาคม, 2018 at 11:47 AM