W tym samouczku omówimy tworzenie Gift Kodu NetLeaders. Kody giftowe można wykorzystać do aktywacji licencji na platformie NetLeaders. W tej chwili kody giftowe dotyczące statusu adwokata i Kody Giftowe dla licencji muszą być aktywowane osobno.


Aby rozpocząć, logujesz się do twojego pulpitu użytkownika i klikasz link Gift Codes z menu po lewej stronie.Na stronie Gift Codes zobaczysz wszystkie kody giftowe, które wcześniej zrobiłeś (jeśli są), a także przycisk “Generate Gift Code” ["Wygeneruj Gift kod"]. Powinieneś również sprawdzić, czy masz wystarczającą ilość środków na dany Gift kod. Jeśli nie, zawsze możesz dokonać wpłaty, aby doładować swoje konto. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w następującym artykule "Jak złożyć zamówienie Pay In".


Kiedy jesteś gotowy, aby utworzyć swój Gift kod, kliknij przycisk Generate Gift Code.Zostaniesz teraz poproszeni o wybranie Gift kodu, który chcesz utworzyć.Kliknięcie Choose A Gift Code Type w menu rozwijanego, daje listę Gift kodów, które można utworzyć.Kliknij na Gift Code, który chcesz utworzyć i kliknij przycisk Generate.Kliknięcie przycisku Generate spowoduje utworzenie nowego, nieużywanego Gift kodu wybranego typu.Twój Gift kod jest teraz gotowy do użycia na twoim koncie lub do wysłania komuś innemu. Gift kod może być użyty tylko raz, więc upewnij się, że wysyłasz go do właściwej osoby.


Skontaktuj się z nami


Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy pisać do nas na adres support@netleaders.com