W tym samouczku omówimy, jak pobrać pokwitowanie zakupu dokonane w witrynie NetLeaders.


Z naszego pulpitu nawigacyjnego klikamy przycisk My Balances.Na stronie My Balances, aby uzyskać dostęp do strony pobierania pokwitowań, klikamy przycisk Transactions History.Tutaj zostaną wymienione wszystkie transakcje, które miały miejsce na naszym koncie. Płatności o statusie “completed” ["ukończone"] będą oznaczone zieloną kropką.Jeśli ustawimy wskaźnik myszy nad transakcją, która została zakończona, jeśli transakcja ta jest uprawniona do otrzymania pokwitowania, pojawi się przycisk pobierania z tekstem “Receipt” ["Pokwitowanie"]. Aby móc pobrać te pokwitowania, nasze konto musi zostać zweryfikowane przez KYC. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w następującym artykule "NetLeaders KYC"Skontaktuj się z nami


Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy pisać do nas na adres support@netleaders.com