W tym samouczku omówimy żądanie o nowy e-mail z potwierdzeniem dla naszego konta.


Jeśli mail potwierdzający nie dotarł automatycznie po zakończeniu tworzenia konta (szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w artykule "Konfigurowanie konta Netleaders "), możemy ręcznie poprosić o ponowne wysłanie e-maila z potwierdzeniem z ekranu logowania na stronie NetLeaders. Możemy uzyskać dostęp do strony potwierdzania ponownego wysłania, klikając łącze Didn’t receive confirmation instructions [Nie otrzymano instrukcji potwierdzających].Aby ponownie wysłać wiadomość e-mail z potwierdzeniem, wpisujemy naszą nazwę użytkownika i klikamy przycisk Resend Confirmation Instructions [Wyślij ponownie instrukcje potwierdzające].


Pojawi się komunikat potwierdzający nasz sukces, a my będziemy poproszony o sprawdzenie naszej skrzynki e-mail.


W naszej skrzynce odbiorczej otrzymamy wiadomość e-mail z przyciskiem potwierdzenia. Kliknięcie przycisku Confirm Your Account [Potwierdź swoje konto] zakończy weryfikację naszego konta.Zostaniemy przywróceni do witryny NetLeaders, aby zalogować się na nasze konto. To kończy proces weryfikacji naszego konta.Skontaktuj się z nami


Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy pisać do nas na adres support@netleaders.com