V tomto průvodci  vám vysvětlíme jak vytvořit žádost o vložení pomoci LiteCoin.

Po úspěšném přihlášení k účtu Netleaders zkontrolujte levou stranu obrazovky pro možnost “Stav Účtu”(My Balances)


Na této stránce vidíme disponibilní hotovost na našem účtu. Pro přístup k možnosti “Vložit” (Pay In) klikněte na tlačítko Hotovostní Možnosti (Cash Options).Existují tři způsoby jak vytvořit žádost o vložení (Pay In):
1. Digitální peněženka (Digital Wallet).  Podrobné informace o tom naleznete v následujícím článku "
Jak vytvořit žádost o vložení (Pay In)" - Berkeley
2.Vložit pomoci BitCoin, který je dále vysvětlen v tomto průvodci- 
“Jak vytvořit žádost o vložení (Pay In)" - BTC
3.Vložit pomoci LiteCoin, který je dále vysvětlen v tomto průvodci


Po kliknutí na tlačítko Hotovostní Možnosti (Cash Options) pokračujme kliknutím na Vložit pomoci Litecoin (Pay in with Litecoin)V poli s čísly zadáváme částku v eurech, kolik chceme přidat účtů. Abyste dokončili vložení klikněte na tlačítko PODAT ŽÁDOST (SUBMIT REQUEST)


Poté obdržíme e-mail na adresu, která je spojena s účtem. V tomto e-mailu obdržíme litecoinovu adresu, kterou potřebujeme k zaslání prostředky, stejně jako částku v LTC(LiteCoin).


Poznámka:  Faktura je platná po dobu 10  hodin, pokud jste za tyto tři hodiny nepředložili LTC(LiteCoin) na platbu, bude žádost o vložení přehodnocena v porovnání se sazbou v přepočtu na euro v okamžiku, kdy byly prostředky přijaty v síti .

Kontaktujte nás


Pokud potřebujete další pomoc prosím, kontaktujte nás na adrese support@netleaders.com