V tomto průvodci vám vysvětlíme jak vložit finanční prostředky pomocí účtu Barkeley digitální peněženka.


Abyste začali process vložení je potřeba přihlásit se do NetLeaders dashboard. Tady klikneme na tlačítko “Stav Účtu” (My Balance).Lze zjistit, zda máme spojeny digitální Peněženku se svým NetLeaders účtem. Podbrobné informace lze najít v následujícím článku:  'Berkeley digital wallet creation tutorial'.
Upozornění: Před začátkem celého procesu je třeba, abyste měli dostupné prostředky na svém Berkeley účtu. V případě, že si přejete přidat prostředky do svého NetLeaders účtu, je třeba provést následující kroky:
Jakmile se vaše digitalní peněženka spojí s naší NetLeaders licencí, lze jít zpátky do stránky stav účtu (My Balance) a kliknout tlačítko Hotovostní Možnosti (Cash Options).Jsou tři možnosty, jak podat žádost o vložení:
1. Vložit pomocí Bitcoin. Pro podrobnější informace, viz článek: 
How to make a Pay In request - BTC.
2. Vložit pomoci LiteCoin. Pro podrobnější informace, viz článek: 
How to make a Pay In request - LiteCoin
3. Digitální peněženka, podrobněji vysvětlená v tomto průvodciOdsud klikneme na tlačítko Digitální Peněženka (Digital Wallet) a vybereme možnost “vložit” (Pay In)


Tady zadáme výši, již chceme vložit do NetLeaders stavu a klikneme na tlačítko podat žádost (Submit Request).


Obdržíme oznámení, že žádost o vložení (Pay In) byla úspěšně vytvořena a ted´ je potřeba poslat prostředky. Klikneme na tlačítko Pokračovat na Berkeley (Continue to Berkeley).Dostaneme se na stránku, kde se přihlašujeme na Berkeley webové stránky. Poté, co se přihlasíme, uvidíme detaily vložení (Pay In).


Poté, co pošleme prostředky, budou viditelné na našem NetLeaders stavu účtu.


Kontáktujte nás


Pokud potřebujete další pomoc, prosím, kontaktujte nás na adrese support@netleaders.com