V tomto průvodci se budeme zabývat používáním dárkového kódu(gift code) pro aktivaci licence na platformě NetLeaders.


Začneme s přihlašováním v sekci Dashboard.  Zde můžeme pomocí kódu dárků aktivovat novou licenci, aktivovat stav advokáta nebo zvýšit  již existující licenci. V našem příkladu aktivujeme novou licenci pro náš účet.

Začneme kliknutím na tlačítko Připojit k systému DasEcosystem (Connect to DasEcosystem).


Na stránce nákupu licencí vybereme licenci, která odpovídá danému dárkovému kódu. V našem případě aktivujeme Standardní licenci.Berte v úvahu, že licence mohou být aktivovány pouze jejich odpovídajícími dárkovými kódy. To znamená, že Standardní Dárkový Kód (Standard Gift Code) může aktivovat pouze Standardní licenci.
Pro pokračování klikněte na tlačítko Vybrat (choose).Na konci této stránce zaškrtněte políčko a klikněte na tlačítko Pokračovat (Proceed).Budeme požádáni, abychom se stali advokátem. Aktivování statusu Advocate s dárkovým kódem je možné provádět pouze odděleně od aktivace licence, a proto necháme políčko nezaškrtnuté a nyní klikněte na tlačítko Continue to Checkout.Na této obrazovce budeme požádáni, abychom si vybrali metodu, s níž chceme aktivovat naši licenci. Jako způsob platby zvolíme kód dárku (gift code).Dále vložíme dárkový kód, který jsme dostali, nebo vytvořili, do prvního políčka. Bude nám také položena několik otázek týkající se AML otázky. Vyberte prosím možnost, která vám odpovídá.Pro pokračování klikněte na tlačítko Pokračovat (Proceed).


Na stránce shrnujících objednávek můžeme vidět podrobnosti o naší licenční zakázce. Pokud je vše v pořádku, klikneme na tlačítko Potvrdit a dokončit (Confirm and finish).Budeme vráceni na Dashboard a licence bude nyní aktivována.Kontaktujte nás


Pokud potřebujete další pomoc prosím kontaktujte nás na support@netleaders.com