V tomto průvodci se budeme zabývat stažením potvrzení o nákupu na webu NetLeaders.


Z  panelu- DashBoard klikněte na tlačítko Moje zůstatky (My Balances).Na stránce Moje zůstatky(My Balances) k přístupu na stránku pro stažení potvrzení klikneme na tlačítko Historie transakcí (Transactions History).Zde budou uvedeny všechny transakce, ke kterým došlo na našem účtu. Platby s dokončeným stavem budou označeny zelenou tečkou.Pokud umístíme ukazatel myši na transakci, která byla dokončena, a pokud je tato transakce způsobilá pro potvrzení, zobrazí se tlačítko pro stažení s textem "Příjem". Chcete-li si tyto potvrzení stáhnout, musí být náš účet ověřen KYC. Podrobné informace o tomto naleznete v následujícím článku 'NetLeaders KYC'  Kontaktujte nás


Pokud potřebujete další pomoc, prosím, kontaktujte nás na adrese support@netleaders.com