Co je KYC a proč to potřebuji?


KYC nebo Know Your Customer je proces ověřování totožnosti uživatele před důvěryhodným zdrojem třetí strany. Účelem procesu KYC je dodržování pravidel a předpisů, které chrání proti praní špinavých peněz, financování terorismu a krádeží identity. Abychom byli všichni co nejvíce v souladu s většinou předpisů AML a vlád, zavedli jsme KYC na platformě NetLeaders. Testování KYC je vyžadováno pro mnoho funkcí naší webové stránky, včetně:

  1. Generování dárkových kódů (how to generate gift codes)
  2. Tisk příjmů (faktury)
  3. Výplaty
  4. Pokud jste získali více než 600 EUR z provizí


Přihlášení k síti NetLeaders


Přejděte na stránku Netleaders.com a Přihlaste se (Sign In) k účtu, který chcete KYC ověřit.


KYC ověřovací proces


Z panelu Dashboard  klikněte na Nastavení (Settings) v levém dolním rohu obrazovky.Poté klikněte na tlačítko KYC Ověření /Upravit (KYC Verification/Edit) a Spust'te Proces (Start the Process )První věc, kterou musíme udělat, je vybrat, zda je účet Osobním (Personal) účtem nebo Firemním (Company) účtem. Rozdíl je v tom, že účet společnosti bude na jméno osoby, která je právně odpovědná za společnost. Jakmile zadáte všechny správné údaje, kliknete na tlačítko Pokračovat (Proceed) a uložíme nové informace.Na stránce kontroly máme nejdůležitější údaje, které nám byly uvedeny. Toto je poslední možnost upravit údaje o účtu. Musíme znovu zdůraznit, že vaše informace budou s největší pravděpodobností kontrolovány na základě dalších dokumentů, které budou použity k prokázání vaší totožnosti a adresy,  a proto ujistěte se, že jste zadali správné a platné údaje. Pak musíme kliknout na tlačítko Potvrdit a odeslat (Confirm and Submit).Systém automaticky zkontroluje naše podrobnosti proti globální databázi názvů. Jestliže jsou údaje v pořádku, naše aplikace KYC bude automaticky schválena. V jiném prípadě, agenti ručně ověří vaši aplikaci KYC pomocí dokumentů, které poskytnete v dalším kroku.Pokud nelze provést automatické ověření, musíte poskytnout další dokumenty. Na této stránce můžeme nahrát dokumenty potřebné pro ověření KYC, ale nezapomeňte i formáty souborů a požadovanou velikost souboru. Kliknutím na Zvolte Typ dokumentu (Select Document Type) dokumentu vyberte typ dokumentu, který chcete nahrát (adresa, id).Na stránce Informace o účtu (Account Information) se tato zpráva zobrazí, dokud je status vaše KYC  aplikace nevyřízený(pending). Netleaders podpora zákazníků vás kontaktuje pokud budete potřebovat nahrát dodatečné dokumenty nebo pokud se některé informace neodpovídají.Po schválení aplikace KYC se tato nová zpráva objeví na našem účtu.


V případě, že máme více účtů, všechny účty se stejnou e-mailovou adresou budou uvedeny v rozbalovací nabídce Vaše účty (Your Accounts). Účet, který jsme ověřili KYC, nyní funguje jako náš "hlavní" (master) účet a z toho můžeme vybrat, který účet bude následně ověřen. Jednoduše klikněte na účet, který chcete ověřit.Stačí zadat heslo tohoto účtu a kliknout na tlačítko ULOŽIT (SAVE). Po dokončení všech informací z hlavního účtu KYC budou přepsány na podúčty.A s tím jsme dokončili všechny naše procesy KYC.


Kontaktujte nás


Pokud potřebujete další pomoc prosím kontaktujte nás na support@netleaders.com