Přihlášení k síti NetLeaders


Nejprve se musíme přihlásit k účtu, na kterém chceme vytvořit žádost o vložení . Navštivte naše oficiální webové stránky Netleaders.com a na domovské obrazovce si všimnete tlačítko Přihlásit (Sign In) které se nachází v pravém horním rohu hlavního navigačního panelu. Budete se muset přihlásit pomocí uživatelských jmen a hesel. Jakmile zadáte tyto informace a zajistíte jejich přesnost, vstoupíte do panelu Dashboard po kliknutí na tlačítko Přihlásit se (Log In).


Vložit (Pay In)- Bitcoin


Po úspěšném přihlášení k účtu Netleaders zkontrolujte levou stranu obrazovky pro možnost “Stav Účtu” (My Balances).


Na této stránce vidíme disponibilní hotovost na našem účtu. Pro přístup k možnosti “Vložit” (Pay In) klikněte na tlačítko Hotovostní Možnosti (Cash Options).


Existují tři způsoby jak vytvořit žádost o vložení (Pay In):
1. Digitální peněženka (Digital Wallet).  Podrobné informace o tom naleznete v následujícím článku "Jak vytvořit žádost o vložení (Pay In)" - Berkeley
2. Vložit pomoci LiteCoin. Podrobné informace o tom naleznete v následujícím článku “Jak vytvořit žádost o vložení (Pay In)" - LiteCoin
3.Vložit pomoci BitCoin, který je dále vysvětlen v tomto průvodci- “Jak vytvořit žádost o vložení (Pay In)" - BTC

Odtud klikneme na tlačítko Vložit pomoci Bitcoin (Pay in with Bitcoin)


V poli s čísly zadáváme částku v eurech, kolik chceme přidat účtů. Abyste dokončili vložení klikněte na tlačítko PODAT ŽÁDOST (SUBMIT REQUEST)Poté obdržíme e-mail na adresu, která je spojena s účtem. V tomto e-mailu obdržíme bitcoinovou adresu, kterou potřebujeme k zaslání peněz, stejně jako částku v BTC(bitcoin).


Poznámka:  Faktura je platná po dobu 3 hodin, pokud jste za tyto tři hodiny nepředložili BTC na platbu, bude žádost o vložení přehodnocena v porovnání se sazbou v přepočtu na euro v okamžiku, kdy byly prostředky přijaty v síti .


Kontaktujte nás


Pokud potřebujete další pomoc, prosím, kontaktujte nás na adrese support@netleaders.com